BELEDİYELERDEN ASANSÖR RUHSATI ALMAK İÇİN (YENİ ADIYLA TESCİL ) AŞAĞIDAKİ BELGELERİN ALINMASI GEREKLİDİR.BU BELGELER GENEL OLARAK BELEDİYELERİN İSTEDİĞİ BELGELERDİR. BAŞKA BELGELER DE YÖNETMELİKTE YAZMAMASINA RAĞMEN İSTEYEBİLİYORLAR.

EĞER MODÜL H YÖNTEMİ İLE  CE BELGESİ ALDIYSANIZ

(2) Asansör monte eden, tescil işlemi için aşağıda belirtilen belgelerin sureti ile birlikte ilgili idareye başvurur:

a) Sanayi sicil belgesi,

b) Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi veya raporu,

c) AB uygunluk beyanı ve imza sirküsü sureti,

ç) Garanti belgesi,

d) TSE hizmet yeterlilik belgesi,

e) Başvuru sahibi asansör monte eden tarafından asansör yaptırıcısına kesilen montaj ve proje bedeli dahil fatura,

f) İlk periyodik kontrol raporu.

(3) Tescil aşamasından önce asansör yaptırıcısı tarafından ilk periyodik kontrolü yaptırılmayan ve yeşil bilgi etiketi iliştirilmeyen asansör, ilgili idare tarafından tescil edilmez.

(4) Uygun görülen tescil başvurusu neticesinde, ek-2’de yer alan içeriğe uygun olacak şekilde onaylı tescil belgesi ilgili idare tarafından düzenlenir ve asansör monte edene sunulur.

-ASANSÖR UYGULAMA PROJELERİ
-FİRMA BÜNYESİNDE ÇALIŞAN ELEKTRİK/ELEKTRONİK MÜH. SMM VE MAKİNE MÜH. SMM BELGELERİ GEREKLİDİR.

EĞER MODÜL G İLE CE BELGESİ ALDIYSANIZ 

(2) Asansör monte eden, tescil işlemi için aşağıda belirtilen belgelerin sureti ile birlikte ilgili idareye başvurur:

a) Sanayi sicil belgesi,

b) Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi veya raporu,

c) AB uygunluk beyanı ve imza sirküsü sureti,

ç) Garanti belgesi,

d) TSE hizmet yeterlilik belgesi,

e) Başvuru sahibi asansör monte eden tarafından asansör yaptırıcısına kesilen montaj ve proje bedeli dahil fatura,

f) İlk periyodik kontrol raporu.

(3) Tescil aşamasından önce asansör yaptırıcısı tarafından ilk periyodik kontrolü yaptırılmayan ve yeşil bilgi etiketi iliştirilmeyen asansör, ilgili idare tarafından tescil edilmez.

(4) Uygun görülen tescil başvurusu neticesinde, ek-2’de yer alan içeriğe uygun olacak şekilde onaylı tescil belgesi ilgili idare tarafından düzenlenir ve asansör monte edene sunulur.

-ASANSÖR UYGULAMA PROJELERİ
-ASANSÖR FİRMASI BU MODÜLDE MÜHENDİS ÇALIŞTIRMA ZORUNDA DEĞİLDİR.UYGULAMA PROJELERİNİ DIŞARIDAN SMM Lİ ÇALIŞAN ELEKTRİK/ELEKTRONİK MÜH.  VE MAKİNE MÜH. DEN ONAYLATARAK BELEDİYELERE VEREBİLİR.ÖNÜNDE YASAL  BİR ENGEL BULUNMAMAKTADIR.

EĞER MODÜL B+E VEYA B+D İLE CE BELGESİ ALDIYSANIZ 

(2) Asansör monte eden, tescil işlemi için aşağıda belirtilen belgelerin sureti ile birlikte ilgili idareye başvurur:

a) Sanayi sicil belgesi,

b) Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi veya raporu,

c) AB uygunluk beyanı ve imza sirküsü sureti,

ç) Garanti belgesi,

d) TSE hizmet yeterlilik belgesi,

e) Başvuru sahibi asansör monte eden tarafından asansör yaptırıcısına kesilen montaj ve proje bedeli dahil fatura,

f) İlk periyodik kontrol raporu.

(3) Tescil aşamasından önce asansör yaptırıcısı tarafından ilk periyodik kontrolü yaptırılmayan ve yeşil bilgi etiketi iliştirilmeyen asansör, ilgili idare tarafından tescil edilmez.

(4) Uygun görülen tescil başvurusu neticesinde, ek-2’de yer alan içeriğe uygun olacak şekilde onaylı tescil belgesi ilgili idare tarafından düzenlenir ve asansör monte edene sunulur.

-ASANSÖR UYGULAMA PROJELERİ
ASANSÖR FİRMASI YİNE BU MODÜLLERDE MÜHENDİS ÇALIŞTIRMA ZORUNDA DEĞİLDİR.UYGULAMA PROJELERİNİ DIŞARIDAN SMM Lİ ÇALIŞAN ELEKTRİK/ELEKTRONİK MÜH.  VE MAKİNE MÜH. DEN ONAYLATARAK BELEDİYELERE VEREBİLİR.ÖNÜNDE YASAL  BİR ENGEL BULUNMAMAKTADIR