Bakım Sözleşmesi Yapılan Asansörlere Kaza Ve Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırın.
Bu olabilecek kazalardan sonra maddi olarak sizi koruyacaktır.