Asansör Sınıfları
(TS ISO 4190-1 Standardına Göre)

Sınıf I:
İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörler.

Sınıf II:
Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan; ancak gerektiğinde yük de taşınabilen asansörler.

Sınıf III:
Hastaneler ve bakım evleri dahil, sağlık-bakım amaçları için tasarımlanmış asansörler.

Sınıf IV:
Esas olarak yüklerin, genellikle şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörler.

Sınıf V:
Servis asansörleri.

Sınıf VI:
Özellikle yoğun trafiği olan binalar için tasarımlanmış asansörler, meselâ hızları 2,5 m/s ve daha fazla olan asansörler.