CE İşareti, bir ürünün, amacına uygun kullanıldığında, insana, hayvana, çevreye ve aynı ortamdaki diğer ürünlere zarar vermeyeceğini ifade ediyor.

CE işareti, ürünün kaliteli olduğunu değil, güvenli olduğunu belirtiyor ASANSÖRLERDE CE ÇALIŞMALARI
  • Ürününüzün CE İşareti Taşıması Gerekip Gerekmediğinin Belirlenmesi
  • Gerekiyor İse Hangi Direktifin Veya Direktiflerin Kapsamına Girdiğinin Belirlenmesi
  • Uyumlaştırılmış Standartların Temini Ve Gereklerinin Belirlenmesi
  • Uygulamada Gerekli Revizyonların Gerçekleştirilmesi
  • Test Yapacak Kuruluşa Başvuruda Bulunulması
  • Hangi Standarda Göre Hangi Testlerin Yapılması Gerekliliğinin Belirlenmesi
  •  İlgili Testlerin Yapılması Ve Yaptırılması
  • Olumlu Test Raporlarının Ve İlgili Sertifikanın Alınması
  •  Teknik Dosyanın Hazırlanması
 
ASANSÖR İÇİN TERCİH EDİLEBİLECEK MODÜLLER
1.       Modül F : NOBO Ürünü Test Eder, Belgelendirir Ve Ürünün Direktiflere Uygunluğunu Teyit Eder, Üretici CE Uygunluk Beyanında Bulunur.
2.       Modül H : Ürünü Üreten Firma Tam Bir Kalite Güvence Sistemi Çalıştırıyorsa NOBO KYS Denetler, Üretici CE Uygunluk Beyanında Bulunur, Ürünün Tasarımı Kontrol Edilir.
3.       Asansör Tasarımında Aşağıdakileri Uygulayabilir.
a-      Asansör Avrupa Birliği Tip Testi Onayı İçin Hazır Hale Getirlir.
UNUTMAYIN ! ASANSÖR KABİN İÇERİSİNDE GÖRÜNÜR BİR YERDE CE İŞARETİ VE ONAYLANMIŞ KURULUŞ SİCİL NUMARASI OLMALIDIR.
b-      AB Tip Testinde Kullanılmak İçin Bir Model Asansör Tasarlanır.
c-       Harmonize Standardı Bulunmayan Asansör İçin Üreticinin KYS Tetkik Edilmişse Asansörün Tasarımı Yapılır.
4.       Her 3 Yöntem İçinde Belgelendirme İçinNOBO Onayına Gerek Vardır