TEKNİK DOSYANIN HAZIRLANMASI
·    Yeni yaklaşım direktifleri, üreticinin, ürünün ilgili temel gereklere uygunluğunu gösteren bilgileri içeren bir teknik dosya hazırlamasını gerektirmektedir.
·         Bu dosya, direktifin bir kalite sistemine dayalı bir uygunluk değerlendirilmesi prosedürü ( D,E,H modülleri ve varyantları) öngördüğü durumlarda kalite sistemi dokümantasyonunun bir parçası olabilir. Bu yükümlülük coğrafi orjinali ne olursa olsun ürünün piyasaya arz edilmesi anında başlar.
TEKNİK DOSYA
·         Teknik dosyanın içeriği ilgili ürüne uygun olarak ayrı düzenlenir.
·         Kural olarak, teknik dosya ürünün tasarım, üretim ve işleme özelliklerini içermelidir.
·         Dosya kapsamındaki ayrıntılar ürünün yapısına ve teknik açıdan ürünün ilgili direktifin temel gereklerine uygunluğunu göstermek için gerekli olan her şeye ( uyumlaştırılmış Standardlar uygulanmadığında bu Standardlara) dayanmaktadır.
TEKNİK DOSYA GENEL İÇERİK
  • Ürüne ait genel bir tanımlama
  • Dizayn ve üretime ait çizimler, komponentlerin, devrelerin vb. şemaları
  • Söz konusu çizim ve şemaların, ürünün çalışmasının anlaşılmasına yarayan tanımlamalar ve açıklamalar
  • Uygulanan Standardların bir listesi, Standardların uygulanmadığı durumlarda ise ürünün kapsama alındığı ve direktiflerce öngörülen temel gereklere uyum için kabul edilen çözümler ve tanımlamalar
  • Tasarım sonuçları, yerine getirilen incelemeler vb.
  • Deney raporları
TEKNİK DOSYA İÇERİĞİNİ ETKİLEYEN KOŞULLAR ( ASANSÖR MONTAJ )
1.       Ürünün Niteliği Ve Çeşidine Göre Direktife Uygun Olarak Belirlenecek Modül
2.       Montaj Yapan Firmanın Yıllık Montaj Sayısı
3.       Montajı Yapılan Asansörlerin Sınıfı Bazında Yıllık Montaj Adedi
 
TEKNİK DOSYANIN İÇERİĞİ ( ASANSÖR MONTAJ)
MODÜL H İÇİN
1.       Montajı Yapılan Asansörlere Ait Genel Tanımlamalar
·         Uygunluk Beyanı
·         Seyir Defteri
·         Asansörün Temel Karekteristliği
2. Tam Kalite Güvence Sistemi İle İlgili Dökümanlar
·         Çalışmaların Tamamının Takibi Sağlayacak Formlar
·         İlgili Talimatlar
·         Kys Ce Çalışmalarına Atıflar
·         İç Tetkik Uygulamalarına C Enin Kapsamında İlavesi
3- Güvenlik Aksamı İmalatçısından ( Montaj Firması Güvenlik Aksamını Asansöre Doğru Bir Şekilde Montaj Yapmak Kaydı İle) 95/16/At Kurallarını Karşıladığına Dair Beyan Etmesi Gereken Belge Ve Evraklar
4- Kullanıcıya Uygun Kullanma Kılavuzu
5- Uygulanan Standardların Bir Listesi
6- Standardların Uygulanmadığı Durumlarda İse Mamulün Kapsama Alındığı Ve Direktiflerce Öngörülen Temel Gereklere Uyum İçin Kabul Edilen Çözümler Ve Tanımlamalar ( RİSK ANALİZLERİ )
8- Asansöre Ait Mühendislik Çalışmaları
  • Proje
  • Tedarikçilerden Alınan Çizimler
  • Mukavemet Hesapları
9- Standard Dışı Yapılan Montaj Uygulamaları İçin Risk Analizi Kapsamında İlgili Yönetmelikler Ve Standardlar Çerçevesinde Tasarım Sonuçları Ve Yerine Getirilen İncelemelr İle Yapılması Gerkiyor İse Test Sonuçları
10- Bakım Klavuzu ( En 13015) Ve Montaj Kılavuzu
11- Montaj Uygulamalarında Ve Mühendislik Uygulamalarında Görev Alan Personelin Yeterliliği
 NOT : Teknik Dosyanın Son Üretim Tarihinden Başlayarak 10 Yıl Süre İle Resmi Denetimler İçin Saklanması Yasal Bir Yükümlülüktür. Açıklama Ve Tanıtımlarda Ticari Sırlar Saklı Tutulmalıdır.