Asansör sektörünün kanayan yaralarından birisinin, gerçeğe uygun projelendirme yapılmamasıdır. Bu projelerin gerek hazırlanma, gerekse denetlenmesi aşamasında çok ciddi aksaklıklar var.
Sizde bu aksaklıkları yaşamamak istiyorsanız bize ulaşın.
Her türlü asansör projelendirme hizmeti vermekteyiz.

ASANSÖR UYGULAMA PROJESİ: Binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet vermek amacıyla monte edilecek olan ve avan projede asgari gereklilikleri belirlenen asansörün tasarım sonucu imalat ve montaj detay bilgileri, çizim, teknik özellikler ile hesaplamalardan oluşan ve elektrik mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisi ve makina mühendisi tarafından müştereken hazırlanan mekanik tesisat projesini,

 

ASANSÖR UYGULAMA PROJESİ / ASANSOR PROJESİ / ASANSÖR MEKANİK UYGULAMA PROJESİ

Asansör uygulama projesi, asansör projesi binaya yapılacak olan asansörün montaj detay bilgilerini barındıran ve ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak hazırlanan uygulama projesidir.

Asansör uygulama projesinde içerik olarak;

Asansörün imalat ve montaj detay bilgileri

Asansörün mukavemet hesaplamaları

Asansörün teknik çizimleri,

Asansörün teknik özellikleri olmalıdır.

Asansör uygulama projesi hazırlanırken binanın mimari projesi esas alınmalıdır.

Asansör projesini SMM belgeli Makine Mühendisi hazırlar.

 

ASANSÖR UYGULAMA PROJESİ / ASANSOR PROJESİ / ASANSÖR ELEKTRİK UYGULAMA PROJESİ

Asansör elektrik uygulama projesi, asansör elektrik projesi binaya yapılacak olan asansörün montaj detay bilgilerini barındıran ve ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak hazırlanan uygulama projesidir.

Asansör elektrik uygulama projesinde içerik olarak;

Asansörün elektrik imalat ve montaj detay bilgileri

Asansörün elektrik hesaplamaları

Asansörün elektrik teknik çizimleri,

Asansörün elektrik teknik özellikleri olmalıdır.

Asansör elektrik uygulama projesi hazırlanırken binanın mimari projesi esas alınmalıdır.

Asansör elektrik projesini SMM belgeli elektrik mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisi hazırlar.

 

ASANSÖRLERİN TASARIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ’de Asansör Uygulama Projesi hazırlama esasları aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

Proje hazırlama esasları

MADDE 9 – (1) Avan ve/veya asansör uygulama projelerini hazırlayacak olan yetkili mühendisler, Yönetmelikte yer alan temel sağlık ve güvenlik gerekleri ile bu gerekleri destekleyen ilgili uyumlaştırılmış standart gerekliliklerini ve diğer ulusal mevzuat gerekliliklerini esas alır.

Asansör uygulama projesi, asansör projesi SMM belgeli mühendislerimiz tarafından hazırlanır.

Asansör uygulama projesi, asansör projesi ve ruhsat(tescil) evraklarınız SMM belgeli mühendislerimiz tarafından hazırlanır.

 

 

 

 

ASANSÖR MEKANİK UYGULAMA / ASANSÖR UYGULAMA PROJESİ / ASANSÖR PROJESİ İÇERİNDE NELER BULUNMALIDIR?

 Asansör mekanik uygulama / asansör uygulama projesi / asansör projesi kapağında;

Asansör mekanik uygulama / asansör uygulama projesi / asansör projesi hazırlayan mühendise ait bilgiler,

Yapı sahibine ait bilgiler,

Yapının bulunduğu yere ait bilgiler,

Asansör tahrik cinsi,

Asansör sayısı,

Asansör kapasitesi,

Asansör sınıfı,

Asansör seyir mesafesi,

Asansör durak adedi,

Asansör hızı,

Asansör kabin ölçüleri,

Asansör kılavuz ray bilgileri,

Asansör makina dairesinin yeri

Asansör motor gücü,

Asansör halat bilgileri,

Asansör hidrolik ise piston kesit alanı,

Asansör hidrolik ise piston boyu,

Asansör kumanda cinsi ve

Asansör seri numarası

ASANSÖR MEKANİK UYGULAMA / ASANSÖR UYGULAMA PROJESİ / ASANSÖR PROJESİ HESAPLAMALARI İÇERİĞİ

TS EN 81-20 /50 standartlarına uygun hesaplamalar

Asansör Halat hesabı,

Asansör Kılavuz ray hesapları,

Asansör Tahrik yeteneği hesabı

Asansör Piston hesaplamaları,

Asansör Kuyu üst, kuyu dibi, tamponlar, raylara gelen yüklerin hesapları

Asansör Motor gücü hesabı

Asansörün özelliğine göre diğer hesaplamalar

ASANSÖR MEKANİK UYGULAMA / ASANSÖR UYGULAMA PROJESİ / ASANSÖR PROJESİ TEKNİK ÇİZİMLERİN İÇERİĞİ

Asansör Kuyu yerleşim planı,

Asansör kuyusu yatay ve düşey kesitleri,

Asansör Makina dairesi yerleşim planı,

Asansör Makina dairesi yatay ve düşey kesitleri,

Asansör Kuyu üstü halat delik planları,

Asansör Makine-motor şasesi,

Asansör Halat bağlantı,

Asansör Durak kapı,

Asansör Kabin boyutları,

Asansör Ray-flanş bağlantı,

Asansör Makina-motor kasnak çapı ve sarım açısı detay çizimleri,

Asansör Ray-konsol bağlantı detay çizimleri,

Varsa diğer detay özellikler yer alır.

ASANSÖR ELEKTRİK UYGULAMA / ASANSÖR ELEKTRİK UYGULAMA / ASANSÖR PROJESİ HESAPLAMALARI İÇERİĞİ

ASANSÖR ELEKTRİK UYGULAMA PROJESİNDE NELER BULUNMALIDIR?

Asansör elektrik uygulama projesinde gerilim düşümü hesapları,

Asansör Motor gücü hesabı,

Asansör Kablo kesit hesapları,

Asansör tablosu elektrik besleme hattı,

Asansör makina dairesi ve kuyu boşluğu aydınlatma planı,

Asansör Makina dairesi ve kuyu aydınlatma şiddeti hesabı,

Asansör Koruma ve topraklama sistemleri,

Asansör Kuyu yerleşim planı,

Asansör Makina dairesi yerleşim planı,

Asansör boşluğu boyuna kesiti bulunur.

Asansör kumanda devreleri ve prensip şemaları,

Asansör Acil kurtarma tertibatı varsa seçimi hesabı ve bağlantıları,

Asansör Dahili ve kablosuz haberleşme tesisatı,

Asansör Acil durdurma devrelerinin kuyuda yerleşimi ve bağlantıları,

Asansör Kat ve kapı kilit devreleri ve sinyal kablolarının bağlantıları,

Asansör Kademesiz hızlı asansörler için inverter devresi ve dokümanları ile motor bağlantı şeması,

Asansör Acil durum asansörünün bina basınçlandırma sistemi ile bağlantısı,

Asansörde kullanılan güvenlik kontaklarının bağlantıları,

Asansör Kata getirme tertibatı ve kumanda sistemine bağlantısı,

Asansör de yapılması gerekiyorsa deprem ve yangın ihbar sisteminin asansör sistemine bağlantısı yer alır.

ASANSÖR MEKANİK UYGULAMA / ASANSÖR UYGULAMA PROJESİ / ASANSÖR PROJESİ HAZIRLANIRKEN AŞAĞIDAKİ KURALLARA UYMAK GEREKMEKTEDİR.

(1) Yapı/bina tasarımının ruhsat makamı tarafından onayı ile birlikte asansör uygulama projesi bina yaptırıcısı ile sözleşme imzalamış olan asansör monte eden tarafından hazırlanır veya hazırlatılır.

(2) Asansör uygulama projesinin hazırlanmasında avan projede belirtilen gereklilikler esas alınır. Ancak yapı/bina tasarımından kaynaklanan zorunlu hukuki kısıtlamalara ilişkin değişikliklere dair bilgilerin asansör uygulama projesinde belirtilmesi asansör monte eden tarafından sağlanır.

(3) Asansör uygulama projesi, ulusal imar mevzuatında belirtilen ve konu ile ilgili olan meslek disiplinleri içerisinde yer alan yetkili mühendislerce müştereken hazırlanır.

(4) Asansör uygulama projesinde, bu projeyi hazırlayan yetkili mühendislerin adı ve soyadı, yetki belgesi kayıt numaraları, sicil numaraları ve ıslak imzaları yer alır.

(5) Asansör uygulama projesi, kontrol ve onay işlemleri için montaj öncesi asansör monte eden tarafından ruhsat makamına sunulur. Ulusal imar mevzuatı gereği kamu yapılarında/binalarında avan proje onaylandıktan sonra asansör uygulama projesinin ruhsat makamınca onayı aranmaz.

(6) Ruhsat makamı tarafından kontrol edilerek onaylanan asansör uygulama projesine uygun montaj ve imalat asansör monte eden tarafından yerine getirilir.

Proje hazırlama esasları

(1) Avan ve/veya asansör uygulama projelerini hazırlayacak olan yetkili mühendisler, Yönetmelikte yer alan temel sağlık ve güvenlik gerekleri ile bu gerekleri destekleyen ilgili uyumlaştırılmış standart gerekliliklerini ve diğer ulusal mevzuat gerekliliklerini esas alır.

İdari yaptırımlar

(1) Bakanlık, bu Tebliğ hükümlerinin asansör monte eden tarafından ihlal edilmesi durumunda, 4703 sayılı Kanuna göre idari yaptırım uygular.

(2) Bakanlık, bu Tebliğ hükümlerinin asansör yaptırıcısı ve/veya yapı/bina tasarımcısı mimar tarafından ihlal edilmesi durumunda, 1705 sayılı Kanuna göre idari yaptırım uygular.

 

ASANSÖR AVAN PROJESİ / ASANSOR PROJESİ / ASANSÖR ELEKTRİK AVAN PROJESİ

Asansör avan projesi, / asansör projesi :

Binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet vermek amacıyla monte edilecek olan asansörün kapasitesi,

Asansörün hızı,

Asansörün kumanda sistemi,

Asansörün boyutları (makina dairesi, asansör kuyusu, taşıyıcı/kabin ve kapı),

Asansörün tahrik durumu,

Asansörün mukavemet hesapları,

Asansörün çizimler ve

Asansörün kullanım şekli gibi temel özelliklerinin belirtilmesi ve mimari projeye esas teşkil edebilmesi amacıyla elektrik mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisi ve makina mühendisi tarafından müştereken hazırlanan projeyi,

Asansör avan projesi, trafik hesabı yapıldıktan sonra ve mimari proje hazırlanmadan önce hazırlanmalıdır.

Asansör trafik hesabı içeriği

Yapının/binanın özelliğine, kullanım amacına ve şartlarına uygun olacak şekilde trafik hesabı yaptırılır.

Trafik hesabı ile yapıdaki/binadaki asansör sayısı belirlenir.

Trafik hesabı yetkili mühendis tarafından yapılır.

Trafik hesabı için asansörün bekleme süresi, seyir mesafesi ve seyir süresi ile katta/durakta bekleyecek olan insan sayısı gibi bilgiler, asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusunca yetkili mühendise sunulur.

Yapılan trafik hesabında elde edilen bilgilerin tamamının avan projede yer alması asansör monte eden tarafından sağlanır.

İlk kez tasarlanan kamu yapılarına/binalarına yönelik yapılacak olan resmî alımlardan önce, ilgili kamu kurum veya kuruluşu tarafından trafik hesabı yetkili mühendise yaptırılır ve asansör sayısı belirlenir.

Mevcut yapıda/binada Yönetmelik kapsamında piyasaya arzı amaçlanan asansör için trafik hesabı yapılmaz.

 

ASANSÖR AVAN PROJESİ / ASANSOR PROJESİ / ASANSÖR ELEKTRİK AVAN PROJESİ İÇERİĞİ

Avan proje, yapılan trafik hesabı neticesinde belirlenen asansör sayısına göre, her bir asansör için asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusu ile sözleşme imzalayan asansör monte eden tarafından hazırlanır veya hazırlatılır.

İlgili mevzuat ve uyumlaştırılmış standart/standartlar avan projede belirtilir.

Avan proje ulusal imar mevzuatında belirtilen ve konu ile ilgili olan meslek disiplinleri içerisinde yer alan yetkili mühendislerce müştereken hazırlanır. Avan projede aşağıdaki bilgiler yer alır:

  1. a) Asansör yaptırıcısına veya bina sorumlusuna ait bilgiler, projeyi hazırlayan yetkili mühendislere ait bilgiler, binanın/yapının bağlı bulunduğu ruhsat makamına ait bilgiler,
  2. b) Yapı/bina trafik hesabına göre asansör sayısı,

Asansörün tahrik türü,

Asansörün kumanda sistemi,

Asansörün durak adedi,

Asansörün seyir mesafesi,

Asansörün beyan hızı,

Asansörün beyan yükü,

Asansörün taşıyıcı/kabin boyutları,

Asansörün makina/makara dairesinin yeri ve boyutları,

Asansörün makina motor gücü,

Binaya/yapıya gelen yük hesabı,

Asansörün topraklama ve kablo kesit hesapları,

Asansörün gerilim düşümü hesabı,

Yapı/bina ana dağıtım tablosundan ayrı kolon hattı ve aydınlatma linyeleri,

Aydınlatma lümen hesapları ve uygulanacaksa kuyu basınçlandırma hesabı,

  1. c) Asansör kuyusu yatay ve düşey kesitleri, makina/makara dairesi yatay ve düşey kesitleri ile makina/makara dairesi yerleşim planı ve varsa diğer detay özellikler.

(3) Avan projede, bu projeyi hazırlayan yetkili mühendislerin adı ve soyadı, yetki belgesi kayıt numaraları, sicil numaraları ve ıslak imzaları yer alır.

(4) Avan proje, asansör monte eden tarafından bina yaptırıcısına veya bina yaptırıcısı adına hareket eden yapı/bina tasarımcısı mimara, mimari proje hazırlanmadan önce sunulur.

(5) Yapı/bina tasarımcısı mimar kendisine sunulan avan projede/projelerinde belirtilen gereklilikleri, yapacağı yapı/bina tasarımında dikkate alır.

(6) Kamu yapılarının/binalarının dışında avan proje ruhsat makamı tarafından onaylanmaz.

(7) Mevcut yapıda/binada Yönetmelik kapsamında piyasaya arzı amaçlanan asansör için avan proje hazırlanmaz.